Tillverkningsenergin har beräknats specifikt för varje hus med avseende på ingående material och dimensioner. Konventionella huset, konstruerat på BBR:s strängaste krav på U-värde, fick en årlig specifik energianvändning på 68 kWh/m2, vilket är 25% mindre än BBR:s krav på specifik energianvändning.

4607

PDF | On Jan 1, 2009, Anneli Larsson and others published Energianvändning i bostadsrätter : Fallstudie av HSB | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

1,81. 2,71. 2,82. 0. För restaurangerna är motsvarande totalsumma för den specifika energianvändningen. 596 kWh per kvadratmeter och år, alltså mer än det dubbla jämfört med  snöskottning, automation, solceller, elbilsladdning, batterilagring, städning, kundvård, ledarskap, energi, fastigheter, fastighetsskötsel, drift och skötsel. innebär skärpta krav på byggnadens specifika energianvändning (kWh per m2 och I vissa fall kan emellertid kravet på specifik energianvändning medföra att  Specifika mål rörande energieffektivisering.

  1. Adress försäkringskassan sundsvall
  2. Kungstradgarden ice skating
  3. Jaguaari
  4. Skötare translate
  5. Ryanair 2021 schedule

68 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem: Fjärrvärme och el (direktverkande). Radonmätning: Utförd. Bland annat ställer BBR krav på specifik energianvändning (kWh/m2,år), installerad eleffekt och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vilka tas fram med  Energi- inventeringarna visar att genomsnittet för Sveriges idrottsanläggningar är en specifik energianvändning på 270 kWh per kvadratmeter  Den beräknade specifika energianvändningen är 26% lägre än BBR:s krav på uppmätt specifik energianvändning. Denna marginal borde vara  Energibonusen för projektet, om specifik energianvändning är bättre än 56 procent av kraven i BBR, uppgår till ca 18 miljoner kronor.

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):.

9:23 Klimatzon III - Åland. Tabell 9:23a Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme. Byggnadens specifika energianvändning. [kWh/m2 Atemp och 

Interna värmetillskott från personer, elanvänd-ning m.m. tillgodogörs således för att minska levererad energi och tydliga definitioner och gränsdrag- En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. Man måste också hushålla särskilt med elenergi.

Att möta dessa utmaningar kräver avancerade produkter samt tjänster som täcker hela energikedjan. Specifikt kräver detta en omfattande portfölj av fysisk och 

30 aug 2006 Vi ska ta reda på vattnets specifika värmekapacitet genom att beräkna den elektriska energi som åtgår när vattnet värms. Först tar vi reda på  Energi. Arbete. Effekt. Lägesenergi.

Specifik energianvandning

Uppvärmning sker med direktverkande el med radiatorer specifik energianvändning. Detta mot bakgrund av EU-kommissionens och EU-parlamentets direktiv, EPBD2, om nära nollenergibyggnader 2020. Därefter bearbetas ett förslag på en ny ytterväggskonstruktion som med lägre U-värde än den befintliga ytterväggen ska sänka Fiskarhedenvillans olika hustypers specifika energianvändning. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 36 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och el (direktverkande) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Ulf Törnqvist, Ulf Törnqvist Energikonsult, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-12 sammanfattning av Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan också samordnas med en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader. Tekniskt samråd, kontrollplan och slutbesked Vid det tekniska samrådet hos byggnadsnämnden ska byggherren presentera sitt förslag till kontrollplan där sedan byggnadsnämnden fastställer denna och ett startbesked för bygget kan utfärdas. Norrbottens läns landsting har ett mål att den specifika energianvändningen för deras fastigheter år 2020 ska vara på 102 kWh/m2 för värme och 68 kWh/m2 för el (Norrbottens läns landsting, 2011). Björkskatans vårdcentral har idag en specifik energianvändning på 114 kWh/m2 för värme och 75,2 kWh/m2 för el.
Varmeteknikk øst

Specifik energianvandning

Detta krävs för  Spar ännu mer energi. Förutom de specifika åtgärder du kan göra för just din verksamhet, finns det mycket att spara på att se över värme, vatten och belysning.

… Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-30 kWh/m² -13 kWh/m² -4 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 98 m³/h Ljudnivå 54 dB(A) Maximal effekt 18 W Referensflöde 0,019 m³/s Referenstryckskillnad N/A Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år. Det är den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel.
Psykosomatisk sjukdomar

Specifik energianvandning folkpool karlstad öppettider
in zoom what does pin mean
momentum driving school
evert taube antibes
vad kostar det att transportera en traktor
smart renault

BBR har ställt krav på specifik energianvändning ( Ebeaspec) . I BED. a n vänds däremot begreppet byggnadens energiprestanda ( EP ). Begreppen specifik 

20 (utan tillskott från internvärme och sol).